Gemeente Westerwolde

De Gemeente Westerwolde is verantwoordelijk voor verschillende essentiële functies binnen haar gebied. Een van de belangrijkste taken van de gemeente is het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Ze zorgt ervoor dat er voldoende politiecapaciteit is om de veiligheid van haar inwoners te waarborgen. Daarnaast werkt de gemeente samen met andere instanties om te zorgen voor een veilige leefomgeving, zoals de brandweer en de ambulancedienst. De gemeente speelt ook een rol bij het bevorderen van de sociale cohesie en het tegengaan van criminaliteit.

Een andere cruciale functie van de Gemeente Westerwolde is het beheer van de fysieke leefomgeving. Ze is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid, de planning en het beheer van de openbare ruimte, zoals wegen, groenvoorzieningen en waterbeheer. De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende infrastructuur is om de mobiliteit van haar inwoners te waarborgen en dat de omgeving schoon en duurzaam blijft. Daarnaast behandelt de gemeente vergunningaanvragen voor bouw- en verbouwprojecten en ziet ze toe op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

Ten slotte heeft de Gemeente Westerwolde een belangrijke rol in het sociaal domein. Ze is verantwoordelijk voor het welzijn van haar inwoners en zorgt ervoor dat zij de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen. De gemeente werkt samen met zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers om de zorg en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van haar inwoners. Ze biedt onder andere ondersteuning bij jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie van kwetsbare groepen. De gemeente streeft ernaar om een inclusieve samenleving te bevorderen waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Samengevat voert de Gemeente Westerwolde verschillende functies uit die essentieel zijn voor het welzijn en de leefbaarheid van haar inwoners. Ze handhaaft de openbare orde en veiligheid, beheert de fysieke leefomgeving en zorgt voor het sociaal welzijn van haar inwoners. Door deze taken uit te voeren, draagt de gemeente bij aan een veilige, duurzame en inclusieve samenleving in Westerwolde.

© afbeelding Gemeente Westerwolde

www.westerwolde.nl

Kom je er niet uit?
App of bel met het Clean Team

Inge

Medewerker binnendienst

Heb je nog geen vlekkeloos antwoord kunnen vinden?

Dat kan! Elke schoonmaaksituatie is namelijk anders. We zitten en staan voor je klaar. Neem contact op voor advies en de oplossing. Groot in schoonmaak, nog groter in service.

Klanten die we verzorgen

Die we op basis van de wensen en behoeften wekelijks bedienen.

Al meer dan 40 jaar groot in schoonmaak

Eigen bezorging

Flexibel tot we vertrekken

Gecertificeerd advies

Met eigen productbladen

Inclusief montage

Geen gedoe, direct klaar

© 2024 — Abeco Holland

KVK 04029476

Algemene voorwaarden

Privacy statement

Disclaimer